สคร. จัดเก็บเงินนำส่ง รายได้แผ่นดิน เดือนแรกปี 63 มูลค่า 63,642 ลบ. เป็น 34%

สคร. จัดเก็บเงินนำส่ง

สคร. จัดเก็บเงินนำส่ง รายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการ โดย นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ ของนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เปิดเผยไว้ว่า ณ สิ้นเดือนตุลาคน ในปี 2562 ที่กระทรวงการคลัง ที่ถือหุ้นต่ำกว่า 50 % (กิจการฯ) เป็นมูลค่า 63,642 ล้านบาท ถ้าคิดเป็น 110% ของงบประมาณ ของ

สคร. จัดเก็บเงินนำส่ง  การนำส่งรายได้แผ่นดิน

จากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในเมื่อเดือนตุลาคม 2562 เป็นมูลค่า 58,094 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34 % ของเป้าหมายของทั้งปี หรือช่วง เดือนตุลาคา 2562 – เดือนกันยายน 2563 เป็นมูลค่า 188,880 ล้านบาท ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ต่อการจัดการเก็บรายได้นำส่ง จากรัฐวิสาหกิจ ในปีงบประมาณ 2563 โดยที่ นายชาญวิชย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. นั้นได้กล่าวเพิ่มไว้ว่า มางรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้ สูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วงเดือนของ ปีงบประมาณ 2563 ที่สรุปได้ดังนี้

สคร. จัดเก็บเงินนำส่ง
  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : 18,301 ล้านบาท
  2. บริษัท ปตท. จำกัด (หมาชน) : 13,139 ล้านบาท
  3. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล : 9,191 ล้านบาท
  4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : 5,733 ล้านบาท
  5. ธนาคารออมสิน : 5,409 ล้านบาท

รวมเป็นมูลค่า 50,733 ล้านบาท

โดยที่ ผู้อำนวยการ สคร. ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การที่รัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้แผ่นดิน ในช่วงเดือนแรก สูงกว่าเป้าหมาย เนืองจาก ทางรัฐวิสาหกิจ ได้มีการดำเนินการแบบบูรณาการในทุกๆ มิติของการขับเคลื่อนกิจการ ให้มีความมั่นคง และยั่งยืน ไปพร้อมกลับการเปลี่ยนแปลง ไปอย่างต่อเนื่อง ที่จะส่งผลให้ทาง รัฐวิสาหกิจ ที่มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยที่ สคร. นั้นจะยังคงให้ความสำคัญแก่ การจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน และยังคงสนับสนุนในเรื่องของการดำเนินงาน ของทางรัฐวิสาหกิจ เพื่อการสร้างการเติมโต และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ และสังคมไทย ซึ่งในส่วนของการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน ถือว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะรักษาเสถียรภาพ ทางการคลังให้แก่ประเทศ ให้อยู่อย่างยั่งยืน และช่วยเสริมสร้าวความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอีกเช่นกัน

CR. UFABET

Related posts