ฟิทช์ เรตติ้งส์ ให้อันดับแก่หุ้นกู้ที่มีผู้ค้ำของ บ.ไทยโอริกซ์ลีสซี่งที่ ‘AAA(tha)’

ฟิทช์ เรตติ้งส์

ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้มีการประกาศให้อันดับแก่เครดิตภายในประเทศ ในระยะยาว (National Long-Term Rating) ให้แก้หุ้นกู้ ที่มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด หรือ TOLC ที่มูลค่า 1.0 พัน ล้านบาท และครบกำหนดของการชำระ ในปี 2565 ที่ ‘AAA(tha)’ ทั้งนี้ ผู้ที่ถือหุ้นผู้ค้ำประกันดังกล่าวนั้น มีแนวโน้ม ถึงอันดับเครดิต ที่มีเสถียรภาพ การประกาศอับดับครั้งนี่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่

ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้รับเอกสาฉบับสมบูรณ์

ซึ่งมีข้อมูลที่ตรงตามที่ได้รับไว้ก่อนหน้านี้ อันดับของเครดิตของภายในประเทสของหุ้นกู้ดังกล่าวนั้น ก็อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิต ที่มีการคาดไว้ว่า จะให้ (Expected rating) ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ปัจจัยการสนับสนุนอับดับเครดิต เป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อ อันดับของเครดิตในอนาคตได้

อันดับเครดิตภายในประเทศนั้นเป็นระยะยาวของหุ้นกู้ที่มีผู้ค้ำประกันของทาง TOLC ที่สะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการค้ำประกัน ในลักษณะ ที่ไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้

ORIX Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ที่ ORIX;A-‘ /แนวโน้มของอันดับเครดิตที่มีความเสถียรภาพ

ทั้งนี้อับดับของเครดิตสากลกสุดเงินของต่างประเทศในระยะยาว Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating ของORIX ที่ ‘A- ที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในต่างประเทศระยะยาว ของประเทศไทย Long-term Local Currency Issuer Default rating ที่ ‘BBB+’ / แนวโน้มของอันดับเครดิตที่ ไปในทางบวก และสอดคล้องกับเครดิตในประเทศไทยที่ ‘AAA(tha)’ ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของประเทศไทย สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศไทย

สำหรับรายละเอียด ที่ข้อมูลเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีผู้ค้ำประกัน ของ TOLC สามารถดูได้จากประกาสที่อันดับของเครดิต หัวข้อ ฟิทช์ เรตติ้งส์ ประกาศอันดับเครดิตที่คาดกันว่า จะให้แก่หุ้นกู้ที่มีผู้ค้ำประกันของ บริษัทไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง ที่ ‘AAA(tha)’ (EXP) ลงไว้ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำหรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของ ORIX จะสามารถดูได้ จากรายการเครดิต ของบริษัท มีลงไว้ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 และจากการประกาศเครดิต ในหัวข้อ Fitch Affirrms ORIX’s Rating at ‘A-‘ ; Outlook Stable ลงไว้ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

และอันดับของ เครดิต ที่  ‘AAA(tha) ของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ TOLC เป็นอัดอันดับของเครดิต ที่สูงสุด สำหรับอันดับ ของภายในประเทศ จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจจะทำให้อันดับเครดิต ได้รับการปรับเพิ่ม แต่อย่างไรก็ตาม อันดับของเครดิต หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน ก็อาจถูกปรับลงลด ถ้าหากเครดิตสกุลเงินต่างประเทศ ระยะยาวของ ORIX นั้นอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับเครดิตสากลของสกุลเงินต่างประเทศไทย ซึ่งเหตการณ์ดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งจากการปรับลดอันดับลงของ เครดิตของ ORIX หรือการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของประเทศไทย

CR. UFABET1688

Related posts