บลจ.ทาลิส มองตลาดหุ้นไทยระยะยาว ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6-8%

บลจ.ทาลิส

บลจ.ทาลิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ออกมาเปิดเผยว่า มุมมองทางด้านการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ในระยะยาว ถ้าหากอัตราดดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ และสภาพที่คล่องตัว ของระบบการเงิน ยังมีอยู่สูง ก็จะสามารถที่จะผลักดัน ให้ทางตลาดหุ้นนั้นปรับขึ้นไปต่อได้ อีกทั้งในระยะยาว ก็ยังจะให้ผลตอบแทนที่ดี กว่าการลงทุนในตลาดหุ้น ที่ปรับตัวขึ้นไปต่ออีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเศรษฐกิจ  ของประเทศ และผลประกอบการ ของทางบริษัทที่จดทะเบียน ก็ยีงคงเติบโต ในระดับที่ต่ำ ก็จะทำให้ส่งผล Upside ของตลาดหุ้นที่ค่อนข้างจะจำกัด ทั้งนี้ 

ถ้า บลจ.ทาลิส พิจารณาปัจจัยลบทั้งภายในและนอกประเทศ

ก็คาดว่าแนวโน้มของผลตอบแทนของ ตลาดหุ้นไทย โดยเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 6-8 % ต่อปี ซึ่งการที่จะทำให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดได้ ที่ บลจ. จะเน้นเลือการลงทุนให้หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีการเติบโตที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

ซึ่ง นางฉัตรรพี ได้กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจ ของ บลจ. ในช่วง 9 เดือน ที่ผ่านมา มีสินทรัพย์ภายใต้การบริการ ประเภทกองทุนส่วนบุคคล Private Fund อยู่ที่มูลค่า 12,600 ล้านบบาท จากข้อมูลในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่เติมโตเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ไปกว่า 8,000 ล้านบาท จากนักลงทุน ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่เป็นสัดส่วนของเงินลงงทุนที่มาจากสถาบันต่างประเทศกว่า 60% ลูกค้าที่เป็นบุคคลรายใหญ่ 30% และเงินลงทุนที่มาจากลูกค้านิติบุลคล 10%

ที่ปัจจัยหลักที่ทำให้กองทุนส่วนบุคคลของทาง บลจ. นั้นเติมโตขึ้นไปอย่างรวดเร็ว จากความเชื่อใจในกระบวนการของการบริหาร จัดการกองทุนอย่างมืออาชีพในระดับสากลของทีมผู้จัดการกองทุน ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในเรื่องของการลงทุนมาเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะหุ้นในตลาดไทย และมี Track Record ที่พิสูจน์ได้ว่าสามารถสร้างผลตอบแทน ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้า

โดยที่กลยุทธ์ในปี 62 ที่ บลจ. ให้น้ำหนักการลงทุน ในหุ้นที่เกี่ยวข้อง และการเติมโตภายใน ของประเทศเป็นหลัก เช่น กลุ่มพาณิชย์ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มธนาคาราณิชย์ เป็นต้น เพราะกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ มีแนวโน้มที่ประกอบการได้ง่าย และเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในปัจจัยในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สงครามทางการค้า หรือการแข็งค่าของเงิน ความผันผวรของราคาสินค้าโภคภัณฑ์น้อยกว่ากลุ่มอื่น

CR. UFABET1688

Related posts