บมจ. โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัลฯ (IMH) พร้อมเข้าเทรด MAI เป็น Growth Stock

บมจ. โรงพยาบาล

บมจ. โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ (IMH) นายสิทธิวัฒน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ออกมาเผยว่า หุ้น IMH ที่มีความพร้อมที่เข้าทำการ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI วันแรก ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นี้ ในหมวด ธุรกิจบริการ โดยที่ทางบริษัทได้เชื่อว่า จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากที่นักลงทุน  ซึ่งเป็นผลดี เนื่องจากวันที่เปิดให้มีการจองซื้อหุ้นเสนอขาย ที่ให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก หรือ IPO ในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม ที่ผ่านมานี้

บมจ. โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บหรือ หุ้น IMH

ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี จากนักลงทุน ดีกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ที่ให้ความสนใจของซื้อหุ้นเข้ามากกว่าจำนวนที่จัดสรรไว้ที่จำนวน 5.54 หรือคิดเป็น 10.07% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ IPO  

ที่ปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุน เนื่องจากที่กลุ่มนักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ นั้นให้ความสนใจหุ้นในกลุ่มเฮลธ์แคร์ (Healhthcare) ที่มีแนวโน้มในการเติมโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นหุ้นในกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนดี หุ้น IMH มีเป้าหมายที่จะเป็นหุ้น Growth Stock เนื่องจาก ที่ปัจจัยพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ ที่มีความแตกต่างจากบริษัทผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเดียวกันรายอื่นๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เนื่องจาก IMH นั้นเป็นธุรกิจการให้บริการ การแพทย์ต้นน้ำ ด้วยการบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ที่ป้องกันก่อนเกิดโรค หรือโรคลุกลาม ซึ่งการให้บริการในรูปแบบนี้เป็นเทรนด์ ของธุรกิจที่จะเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต เพราะเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้น ประกอบกับ IMH ที่มีฐษนลูกค้าเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ

ด้วยมูลค่าจากการระดมทุน 330 ล้านบาท ในครั้งนี้ ที่ทางบริษัทมีแผนการที่จะใช้การปรับปรุงสาขาเดิม และขยายสาขาใหม่ และรวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการ อีกทั้ง สามารถจะชำระคืนเงินกู้ยืมจกาทางสถาบันการเงินและที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันทางธุรกิจ และก้าวเข้าไปสู่การเป็นผู้นำการให้บริการ การตรวจสุขภาพอาชีวศาสตร์ และการตรวจสุขภาพทางด้านสุขศาสตร์ ที่เป็นอุตสาหกรรมชั้นนำแบบครบวงจรนอกสถานที่ ที่ครอบคลุมในการให้บริการทั่วประเทศ ในมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ ที่ทางบริษัทจัดวางไว้  

ซึ่งมีฐานกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่ม ที่ประกอบด้วย

– กลุ่มแรงงานต่างด้าว

– กลุ่มแรงงานไทย

– กลุ่มผู้ประกันตน

โดยที่ทาง IMH นั้น ได้ให้บริการแบบคลอบคลุมลูกค้าหลายอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้า ไม่ว่าจะ

Thai Union Group , Tesco Lotus , 7-11 , PTTEP , KFC , Makro , Homepro , MCdonald’s , King Power , Thai Honda , Western Dijital , Index living , Betagro , TQM , PT Group และ Gulf

ที่นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป ที่เข้ามารับการตรวจสุขภาพ เช่นกัน โดยใช้ มาตรา 33 ในปี 2561 ในระบบเฉลี่ยประมาณ 11.30 ล้านราย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ยังมีโอกาสสูงในอนาคต ที่จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ

ในแนวทางการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการขยายช่องทางและเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันเพื่อขยายฐานลูกค้าในอนาคต ให้กับทาง IMH เป็นเท่าตัว

ดังนั้น จากศักยภาพ จุดแข็ง ทางธุรกิจ ที่จะทำให้เชื่อมั่นว่า หุ้น IMH นั้นจะเป็นหุ้นน้องใหม่ ที่น่าจับตามองเป็นอีกตัวในท้องตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ IMH ที่เสนอขายหุ้นสามัญ IPO เป็นจำนวน 55 ล้านหุ้น ที่คิดเป็น 25.58% ของจำนวนหุ้นสามัญ ที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทโดยที่เสนอขาย ราคา 6 บาท ต่อหุ้น

CR. UFABET

Related posts