บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น เผย Q3/62 ขาดทุนจากจ่าย One-time หวังปกติ Q4/62

บมจ.สตาร์ค

บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ได้เปิดเผยว่า ผลกำไรในช่วงไตรมาส 3/62 นั้นลดลง เนื่องจากมีการบันทึกเรื่องของค่าใช้จ่าย พิเศษอันเกิดเป็นการทำ Backdoor Listing ธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ (SET) รวมงบประมาณ 200 ล้านบาท ทั้งนี้ เรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังเพิ่มอีกในอนาคต หลังจากนั้น ตั้งแต่ไตรมาส 4/62 เป็นต้นไป บริษัทจะมีเพียงค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ที่เกี่ยวกันเรื่องของการดำเนินงาน และการขยายธุรกิจเท่านั้น ซึ่งจะทำให้สามารถรับรูและบันทึกรายรับจ่ายได้ กำไรจากการดำเนินงาน ธุรกิจ ได้อย่างเต็มตัว และเติบโตไปอย่างมั่นคง

บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) จะแจ้งผลประกอบการ ของไตรมาสที่ 3/62 ว่าขาดทุนสุทธิ 81.08 ล้านบาท ขาดทุนต่อสุทธิต่อหุ่น 0.003 บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 91.96 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 9,195.99 บาท  

ในขณะที่ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ชี้แจงว่าผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ของปี 2562 ทางบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 7,675.4 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจำนวน 430.5 ล้านบาท หรือจะคิดเป็น 5.9% จากงวด 9 เดือนแรกของปี 2561  ในขณะที่กำไรสุทธิ ที่ภายหลังได้มีการปรับปรุงเรื่องค่าใช้จ่ายพิเศษ เท่ากับ 269.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 11.5 ล้านบาท หรือจะคิดเป็น 4.5% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 257.7 ล้านบาท

โดยที่  STARK นั้นมีรายได้หลักการผลิต และจำหน่ายสายไฟในบริษัทย่อย เป็น บรษัท เฟ้ลปส์ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นเนล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

จะที่ผ่านมานั้น มีการเติมโตเพิ่มขึ้นมาโดยตลาด อีกทั้งยังมีการขยายฐานลูกค้าออกไปสู่ ต่างประเทศมากขึ้น โดยที่ STARK ได้เข้ารับการศึกษา การลงทุน เป็นธุรกิจ ที่สร้างผลตอบแทน ที่คุ้มค่าทุกผระเภท ที่จะมาเสริมให้โครงสร้างธุรกิจมีความแข็งแกร่งมาขึ้น เหมือนก่อนหน้านี้ที่ ทางบริษัทได้มีการพิจารณา การเข้าลงทุนซื้อกิจการ บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันที่เป็น ธุรกิจบริการจัดการทรัพยากรบุคล (Manpower services) ที่มีความมั่นคง และยังเป็นการลงทุนที่จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยจะมีการประชุมวิสามัญ ของผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 พ.ย 2562 เพื่อที่จะพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว หากได้รับการอนุมัติ ที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น ภายในปี 2562 และเริ่มรับรู้รายได้และผลกำไรได้ทันที         

CR. UFABET

Related posts