ทีมกรุ๊ป เคาะเป้ารายได้ปี 2563 โต 10% ผลกระตุ้นภาครัฐเศรษฐกิจเข้าต่อเนื่อง

ทีมกรุ๊ป

ทีมกรุ๊ป (TEAMG) หรือ บริษัท ทีม คอนซัลคติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยนาย อภิชาต สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการเปิดเผยว่า ในปี 2563 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% จากปี 2562 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,846.27 ล้านบาท เนื่องจากที่บริษัทมีการควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเรื่องของการช่วยสนับสนุนให้อัตราของการทำกำไรของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

 ทีมกรุ๊ป (TEAMG) กับแผนการทางธุรกิจปี 2563

ของการวาเป้าหมาย ของปี 2563 ที่จะเติบโตขึ้นอีก 10% ที่มีการตุนแบ็กล็อกในมือ มูลค่า 3,800 ล้านบาท โดยพร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนในเรื่องของการเข้าร่วมลงทุนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกันที่ ทางบริษัทยังมีมูลค่าของงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 3,800 ล้านบาท โดยที่มีการทยอยรับรู้ถึงรายได้ อย่างต่อเนื่อง ที่ทั้งนี้บริษัทยังมีการรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆ อีกมากมาย อาทิ โครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ เช่นการควบคุมงาน กาก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้า ชานเมืองสายสีแดง งานบริหารโครงการ และการควบคุมการก่อสร้างงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู งานออกแบบรายละเอียด โครงการรถไฟใต้ดิน สายสีส้มตะวันออก งานบริหารและการควบคุมงานก่อสร้างรถไฟสายคู่สายเหนือช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ งานควบคุมงานการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2 ซึ่งเป็นส่วนของเมกาโปรเจกต์

อีกทั้งบริษัทยังอยู่ระหว่างการรอคอยระหว่างการรรับรู้รายได้ จากงานโปรเจกต์ ของโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ได้แก่โครงการของการสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการนโยบาย เขตพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ อู่ตะเภาตะวันออก (สกพอ.) เพื่อการบริหาร และการกำกับสัญญาโครงการของการพัฒนา สนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ในงานการบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

ในขณะเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมีการลงนามสัญญา ได้แก่ การควบคุมงานก่อสร้างของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่ประกอบกับพระราชบัญญัติ ของงบประมาณปี 2563 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จึงมีส่วนที่เร่งของการลงทุนของทางภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งใน EEC และทั่วประเทศ ทำให้มีนักลงทุนของทางรัฐ จำนวนมาก ที่ซึ่งเป็นงานในเป้าหมาย ที่ทางบริษัทได้มีการคาดหมายไว้ เช่น ในเรื่องของระบบรางต่างๆ งานโครงสร้างพื้นฐานใน EEC ของงานอุโมงค์ ระบายน้ำ ของกรุงเทพฯ ที่รวมถึงงานโครงการระบบการผลิตและระบบส่งน้ำของครองประปานครหลวง

ที่นอกจากนี้ ในปี 2563 ทางบริษัทจะมีการขยายการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง (Related Business) เช่นโครงการผลิตน้ำประปา โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการพลังงานทดแทน เพื่อสร้างแหล่งรายได้ประจำ (Recurring Income) ที่นอกเหนือจากการเป็นที่ปรึกษา เพียงอย่างเดียว

จากในกรณีของสถานการณ์ของการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งกำลังเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก และในแต่ละประเทศมีก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันตามระยะ บริษัทได้ติดตาม สถานการณ์ มาอย่างใกล้ชิด และยังไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว  และในปัจจุบันทางภาครัฐยังมีการเร่งให้ มีงานออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งผลให้บริษัทได้รับผลบวกมาจากงานที่ออกมา ทำให้บริษัทมีการเดินหน้าของการวางแผนเข้ารับงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสร้างผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง และการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

CR. UFABET168

Related posts