กองทุน SSF มาแทน LTF กองทุนลดหย่อน ผ่อนผันภาษี

กองทุน SSF

กองทุน SSF มาแทน LTF ที่เกิดการลดหย่อนภาษี SSF หรือ กองทุนรวมเพื่อการเก็บออม (Super Saving Fund ; SSF) ได้รับความเห็นเห็นดีเห็นชอบจากที่สัมมนาคณะรัฐมนตรีเป็นที่เป็นระเบียบแล้ว โดย SSF จะเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่ใช้ในการออมรวมทั้งลงทุนตัวใหม่ที่จะใช้ผ่อนปรนภาษีแทน กองทุน LTF หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund ; LTF) เดิม จากฐานข้อมูลของหนังสือพิมพ์ประเทศชาติกล่าวมาว่า… นายอุตโคลนตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวมาว่า สำหรับการสัมมนาคณะรัฐมนตรี ตอนวันที่ 3 ธ.ค. 2562 ลงความเห็นเห็นด้วยมาตรการเกื้อหนุนการเก็บออมระยะยาว จากที่กระทรวงการคลังเสนอมี

กองทุน SSF มาแทน LTF

การให้สิทธิคุณค่าทางภาษีสำหรับเพื่อการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเก็บออม (Super Savings Fund : SSF) (กองทุน SSF) รวมทั้งการแก้ไขหลักเกณฑ์การให้สิทธิคุณประโยชน์ทางภาษีสำหรับในการซื้อกองทุนรวมเพื่อการดำรงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) (กองทุน RMF) เพื่อสนับสนุนให้พสกนิกรมีการออมระยะยาวมากเพิ่มขึ้น ซึ่งการให้สิทธิผลดีทางภาษีจะเน้นให้กรุ๊ปผู้มีรายได้ปานกลางถึงน้อยและก็คนที่เริ่มวัยทำงานได้รับคุณประโยชน์อย่างมาก เพื่อเป็นการดึงดูดใจให้พสกนิกรกรุ๊ปดังที่ได้กล่าวมาแล้วเริ่มการเก็บออมระยะยาวอย่างเร็ว

สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน SSF

1) SSF ลงทุนได้ในหลักทรัพย์ทุกหมวดหมู่ (ไม่เสมือน LTF ที่กำหนดไว้ที่หุ้นไทยไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 65%)

2) ช่วงเวลาการครองไม่น้อยกว่า 10 ปีนับเมื่อวันที่ซื้อ

3) ไม่ระบุปริมาณอย่างต่ำสำหรับในการซื้อหน่วยลงทุน และไม่ตั้งเงื่อนไขสำหรับการซื้อตลอด

4) บุคคลปกติสามารถหักผ่อนปรนภาษีรายได้สำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน SSF ไม่เกินจำนวนร้อยละ 30 ของรายได้ควรจะประเมิน แต่ว่าไม่เกิน 200,000 บาท แล้วก็เมื่อรวมกับกองทุนการเก็บออมเพื่อการเกษียณอื่นๆจำต้องไม่เกิน 500,000 บาท

5) รายได้จากแนวทางการขายคืนหน่วยลงทุน SSF ได้รับการละเว้นภาษีรายได้บุคคลปกติ ถ้าหากทำตามอย่างข้อแม้การครอบครอง

สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน RMF

1) RMF ลงทุนได้ในหลักทรัพย์ทุกจำพวก (อย่างเดิม)

2) ช่วงเวลาการครอบครองไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 5 ปี รวมทั้งขายกองทุนได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ (อย่างเดิม)

3) ไม่ระบุปริมาณอย่างต่ำสำหรับการซื้อหน่วยลงทุน (แรกเริ่มเกิดอย่างน้อย) แล้วก็ตั้งเงื่อนไขการซื้อตลอดทุกปี ขาดได้ไม่เกินปีเว้นปี (อย่างเดิม)

4) บุคคลปกติสามารถหักผ่อนผันภาษีรายได้สำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ไม่เกินจำนวนร้อยละ 30 ของรายได้ควรประเมิน แม้กระนั้นไม่เกิน 500,000 บาท แล้วก็เมื่อรวมกับกองทุนการเก็บออมเพื่อการเกษียณอื่นๆจำเป็นต้องไม่เกิน 500,000 บาท (แรกเริ่มไม่เกินจำนวนร้อยละ 15 และไม่นับร่วมกับ LTF)

5) รายได้จากแนวทางการขายคืนหน่วยลงทุน SSF ได้รับการละเว้นภาษีรายได้บุคคลปกติ ถ้าทำตามอย่างข้อตกลงการครอง (ดังเดิม)

นายอุตโคลนกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กระทรวงการคลังคาดหวังให้พสกนิกรทุกกรุ๊ปมีวินัยการเก็บออม เริ่มออมระยะยาวตั้งแต่ไปสู่วัยทำงาน แล้วก็รู้จักคิดแผนทางด้านการเงิน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางรายได้เมื่อพ้นวัยทำงาน ดังนี้ สำหรับในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-Term Equity Fund) หรือ LTF ซึ่งจะจบการให้สิทธิผลดีทางภาษีในปี 2562 นั้น นักลงทุนจะยังคงสามารถซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน LTF ได้

และก็แม้ว่าจะมิได้รับการผ่อนปรนภาษีสำหรับเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป แต่ว่ากระทรวงการคลังได้เสนอปรับแต่งข้อบังคับเพื่อคนที่ถือหน่วยลงทุนได้รับการละเว้นภาษีสำหรับผลกำไรจากแนวทางการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF เหมือนกับกองทุนรวมอื่นๆ หนต่อไปจะมาพินิจพิจารณาจุดเด่นจุดบกพร่องให้ฟังกันครั้งละหัวข้อเลย

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Cr. ufabet168

Related posts